reklam

Uyanış: Büyük Selçuklu 4. bölüm özet. Tapar kardeşi Sencer'i öldürecek mi

 


Telken hatunu arabası devrilmişti. Yoldan geçen Emir Ebu Kasım onları bulur. Adamları sultanın kızı ve hatununu saraya götürürken Emir olan biteni sultana haber vermek için at sürer. Kızının, hatununun ve karnındaki bebeğin tehlikede olduğunu öğrenen Melikşah yanına oğlu Tapar'ı da alıp geri döner. Avda Elçin hatunun Melikşah'a doğrulttuğu okla bir yılanı vurur

Başulu hatun uyandığında oğlunun yastığına ok saplamış, çadırı kesilmiş olduğunu görür. Korkut beye gidip durumu anlatır. Korkut bey yokluğunda obaya vekil olan oğluna kızar; ceza verir. Obaya gelen tüccarlar yüzünden olduğunu anlarlar. Başulu hatun hemen obadaki oğlunun arkadaşı Balaban'a olanları anlatıp Sencer'i uyarması için peşinden yollar

Sencer İlteber'in konağındaki zindandan arkadaşını ve Rüstem'i kaçırmaya çalışırken Turna hatuna yakalanır. Kadına laf anlatamayınca bayıltır. Zindana girmesi için Hace'nin bir adamı yardım eder. Sonrasında zindandakileri kurtarır ve onların da yardımıyla kaçmaya çalışır. Dışarıdaki adamı yardım eder. Turna'yı baygın bulan babası kıza saldırganın yüzünü görüp görmediğini sorar. Kız görmediğini söyler. Söylememesi Sencer'i kızın duygularıyla ilgili umutlandırır

Hasan Sabbah Baş daye'ye Kuvel kalesinin etrafındaki Selçuklunun casuslarının varlığını ve yerini söyler. Kuvel kalesine Batınilerden haber gelir. Pazarda gördükleri kişinin Sultan Melikşah olduğunu ve yakınlarındaki casusların yerini söylerler.  

Daye ile buluşurlar. Zindanda konuşmayan da onu kurtaran adama da bir kolye verip refikleri ilan eder. Aslanbaş'ı yaralarını tedavi etmek için obalarında tutmak isterler. İlteber adamlarıyla Batınilerin yerini basar ama sultandan izinsiz bir şey yapamayacağı için kükremekle yetinir. Saraydan da istediği fermanı alamaz. Melikşah barış istediğini söyler. 

Sencer'e Balaban obada çadırında olan hadiseyi haber verir. Sencer Şahbender Dukas ismindeki kişiyle görüşmeye gider. Yorgos'a tüccar iznini veren kişidir. Onunla konuşurken Yorgos içeriden dinler ve Sencer'e tuzak kurmak için adamlarıyla plan yapar. Turna Sencer'in yoluna çıkıp hesap sorarken Yorgos'un adamları saldırır. Sırt sırta cenk ederler.

Komutan Andreas topraklarına gönderdiği Yorgos'la konuşur. Selçukluyla başka işleri olduğunu kardeşinin olayını bir süre bırakmasını söyler. Sencer de Hace'yle konuşur. O da bu meseleyle kendisinin ilgileneceğini onun Batınilerle ilgilenmesini söyler

Andreas Yorgos'la beraber kalenin yanında konuçlanmış; çiftçi çoban görünümlü Melikşah'ın adamlarına saldırıp hepsini kılıçtan geçirir. Adamların başındaki Yaman ihanete uğradıklarını anlar ve yaralı bir halde saraya ulaşmayı başarır. Onun geldiğini gören Hasan Sabbah; adamın kendisini tanıyacağından endişelenir. Zira oralarda dolaşıp sorular sormuştur. 

Melikşah Hace'den Batınilerle ilgili artık bir delil istediğini söyler. O da Batıniler için mühim olan kutsal emanetleri İsfahan'a getirtmek için ferman vermesini planlar. Emanetler getirilirken de bunu haber alan Batınilerin kervana saldıracağını; böylece kirli yüzlerinin ortaya çıkacağını öngörür. Saray da Hasan Sabbah emanetlerin geleceğini anlayıp baş daiye haber verir

Terken saraya geldiği andan itibaren ebelerce el üstünde tutulmaktadır. Melikşah da çok özenli davranır. Seferiye hatun kendisinden habersiz saraydan çıktığı için kızgın olsa da şevkatsiz ama ihtimamlidir. Terken hatun gözleri açıkken de uyurken de sürekli Elçin hatunu görür. ebeleri dinlemeyip ayağa kalkıp Elçin'in hayalinin peşinden yürümeye başlar. Kanaması olan kadın zorlukla doğum yapar ama bebek ağlamamaktadır. 

Melikşah emanetlerin getirilmesi işine oğlu Tapar'ı yollar. Baş dai plan yapıp adamlarına bir nehrin yatağını değiştirmelerini sağlar. Aslanbaş'tan haberi alan Bozkuş hemen haberi pusu yapılıp yapılmayacağını kontrol için gelen Hace ve Melikşah'a yetiştirir. Selcan'ı ise apar topar pusu için götürürler. Aslanbaş da Sercan'ın ortada olmadığı haberini Hace'ye ulaştıramaz. 

Kafileye Batıniler saldırır. Tapar komutasındaki askerler de onlara saldırır. Saldırmaya mecbur kalan Sencer mümkün olduğunca askerleri öldürmeyip vurarak saf dışı etmeye çalışmaktadır. Cenk meydanında iki kardeş karşı karşıya gelir.  Sencer fırsatı olmasına rağmen Tapar'ın boğazını kesmez. ancak Tapar yüzü kapalı olan kişiyle cenk ederken yüzü açılan kişinin bpğazına kılıcını dayadığında daha önce savaştığı Sencer olduğunu görüp şaşırır

Yorum Gönder

0 Yorumlar

reklam
reklam
reklam
reklam