reklam

Uyanış: Büyük Selçuklu 5. bölüm özet. Telken'in yeni Elçin hatun planı


Sencer'in boynuna inen kılıcı Sultan Melikşah engeller. sencer'e itimat edilmesi için kutsal emanetleri ona vermeye razı olur. Sencer'i omzundan yaralayıp gönderir; yolda Batınilerden bir grup olan biteni gördüğü için yoluna çıkar. Sencer onları öldürüp Behram'a emanetleri verir. Behram mutlu olsa da tedbiri elden bırakmayarak çatışmanın olduğu yinede birilerini gönderip tetkik etmelerini ister.

Yaman saraya zorlukla gelir. Hasan Sabbah'ı tanır ama bir şey söyleyemeden bayılır. Adamı odada tek başına yakalayan Sabbah Yaman'ı boğarak öldürür. Ölmeden önce bütün birliğin öldüğünü ve ihanete uğradıklarını söyleyebilmiştir. Hace de Tapar da çok üzülür ve ihanetin kimden olduğunu anlayamazlar. Olanları duyan Sultan intikam yemini edip Yaman'ın ailesine taziyeye gider.  

Melikşah oğulunun doğduğunu ama öldüğünü öğrenince çok üzülür. Terken hatunu teselli eder. Terken hatun Tacirmülk'e kaza sırasında elinden uçup giden Elçin'in vasiyetnamesini bulmasını ister. Elçin de o sırada vasiyetini bulamayıp başına gelenleri tahmin edip kaza yerine doğru yardımcısıyla yola çıkar. Askerler önce bulsa da Elçin hatun onlardan vuruşarak alır 

Sencer Aslanbaş'a da Bozkuş'a da kutsal emanetleri nereye götürdüklerini bulmaya çalışmalarını söyler. Çünkü Sultana kutsal emanetleri geri getireceğinin sözünü vermiştir. 

İmparator; yiğeni Teodor ile Kuver kalesine seçkin bir birlik ve cephane yollamıştır. 

Başdaye kutsal emanetlerin kendisine getirilmesi ister. Kutsal emanetleri alırken bir çok gönüllüsünü kaybetiği için asker ve cephane teminini Kuver'e geleceklerle yapmayı planlar. Bu ikmali kimsenin duymaması gerektiğini malzemeyle mahalleden çıkıp sandıkların silahla dolu olarak geri gelmesini planlamaktadır. 

Rüstem'in emriyle zehirli testilerin olduğu sandıklar hazırlanırken Aslanbaş şüphelenir. Kutsal emanetin içlerine konulacağını; gizli yerlerine gideceğini düşünen Sencer sandıklardan birinin içine saklanır. Baş dainin olduğu yere mukaddes sandıkla beraber gider ama adam zehirli malzemeleri başka yere depolatır. Sencer zorlukla dışarı çıkar ama dışarıda da insanlar vardır. Onlarla dövüşürken diğer iki arkadaşı gelip ona yardım eder

Sultan Melikşah Kuver'den intikam almak için Anadolu'ya sefer hazırlıklarını yavaşlatır. Ancak bunu sadece oğlu ve Hace bilecektir. Melikşah elçilik görevini yerine getirmediğini, malumat getiremediğini söyleyerek Hasan Sabbah'ı saraydan gönderecekken Adam Kuver'e gelecek birlik ve silah haberini Sultan'a söyler. Melikşah bu haber eğer yanlışsa Sabbah'a saraydan gideceğini söyler

Melikşahoğlu ve Hace'yi de yanına alarak İmparatorun yiğenini, yanındaki askerleri öldürüp teçhizata el koyar. Yeğenin kellesini Kuver kalesine gönderir. Ancak Sultan yine de ihanet edenin peşindedir. 

Hasan Sabbah İlteber'in Selçuklu'ya kızgın olduğunu bir müttefik bulursa Sultan'dan kopacağını söyler. Başdai de İlteber'e Kuver kalesinin iyi bir müttefik olacağını düşünüp harekete geçer. Kale komutanı Andreas birliğe yapılan harekata bir karşı hamle planlar. İlteber'le iş birliği yapmayı planlar. 

Melikşah Bizans'ın hususi birlikleri denizden gemiyle yoladığını öğrenince Şam'daki kardeşi Tutuş'a ferman gönderip Akdeniz de ondan habersiz sal bile yüzülmeyeceğini söyler. Çaka bey isimli denizciye de haber yolayıp tersane inşaa edip gemiler yapmasını emreder. 

Hasan Sabbah Ebu Kasım'a Anadolu'yu alabilmesi için sultanın kızıyla evlenmesini tavsiye eder. Telken hatunu ikna etmesi için Tacirmülkü'ü bu izdivaca ikna etmesi gerektiğini söyler. Durumu öğrenen Telken Anadolu meselesinin çözüme kavuşması için adamla anlaşır ama ona Sultan'dan Elçin hatunu istemesini tavsiye eder. 

Sencer arkadaşlarına ölüleri gömmelerini ve Hace'ye mekanın yerini haber vermelerini ister. Kendisi de hemen mahalleye geri dönecektir. Melikşah gizli yerin haberini alır ama ele başların orada toplanmasını beklemek ister

Hace kalem ehli ile Batınileri çökertmek için Gazali diye birinin varlığını Melikşah'a anlatır. O da alimi bizzat ziyaret etmek ister. Baş Dai Gazali'nin öldürülmesini ister. Kutsal emanetleri tek başına giden Sencer'den şüphelenen Behram bu görevi Sencer'e verir. Böylece onun casus olup olmayacağını anlayacaklardır. Gazali'yi öldürürlerse Baş Dai şle tanışacağını vaad ederler. 

Sence ve Aslanbaş'ı Gazali'ye yapacakları suikaste kadar sözde arınsınlar diye zindana kapatılırlar. Sencer oradan çıkamayıp Hace'ye haber veremediği için zindanın yanından geçen dereye Turna bulsun diye bir işaret yollar. Sencer'i zindandan çıkarırlar ama Aslanbaş oradadır. Sencer'in yanında gözetmen 2 fedai vardır. Turna dere kıyısında onu bekler ama işareti görmez

Kaleden elçi olarak gelen Yorgos; İlteber'le konuşurken Turna'da bunu duyar. Yorgos Turna'yı beğenir.  İlteber Bizans'la dostluk bağı kurmak için anlaşmayı imzalar

Sencer'i suikastı yapacağı oku atacağı yere götürüler. Hace de Gazali'nin yanındadır. O ayrılınca Sencer oku atar ve Gazali'yi tam kalbinden vurur


Yorum Gönder

0 Yorumlar

reklam
reklam
reklam
reklam