reklam

Uyanış: Büyük Selçuklu 6. bölüm özet. Yorgos Sencer'i uçurumdan atıyor


Ebul Kasım Sultandan Elçin hatunu isteyince kadın karşı çıkar. Melikşah huzurunda kavga edilmesini istemez. Terken hatun kıza inat olsun diye çeyiz sandığı gönderir. Melikşah Elçin'i çağırıp fikirlerini alır. Ardından Ebul Kasım'ı kabul eden Sultan adama kızı vermez. Tapar da bu hadsiz emire sözleriyle haddini bildirir

Gazali'ye ok atılınca hemen tedbir alıp saldırırlar. Sencer kaçmayı başarır. Aslanbaş'la ikisinin Başdai ile tanışacağını vad ederler. Turna haberi almış; Hace'ye getirmiş; Gazali'yi bir kumpasla kurtarmıştır. Ölü bilinmesi gereken alimi Hayyam'ın evinde saklamaktadırlar. Melikşah da oraya gelir

Kaledekiler de kutsal sandığın varlığının peşine düşer. Özel birliği Selçuklu'ya söyledikleri için Batınilere de diş bilemektedirler. Yorgos Andreas'tan aldığı emirle kan dökmek için izin alır. Yorgos dere kenarında çamaşır yıkayan Sencer'in obasının kadınlarına saldırır. Son anda Sencerler yetişip adamları öldürür. Obanın beyi Korkut tedbirsizlik yapan Korkut'a kızarken Sencer; obalarına gelen Yorgos'a tüccar diye belge veren adama gidip parmağını keser. 

Hace Sencer'i sevdasıyla ilgili uyarır. Sencer düşünür ve kıza ayrılmaları gerektiğini söyler. Turna da Sencer de çok üzgündür

Elçin hatun abisini bulmak için hareketlerini hızlandırır. Telken de yardımcısına onu takip etmesini ister. Çarşıda bir tüccarla Aslan'ı hapsettikleri yeri bulmayla ilgili konuşmalarını duyar. Telken hatun Tacirmülke haberi yollar. Adam tüccarı tehdit edip Elçin hatuna tuzak kurmak için abisi Aslan'ın yerinin yazıldığı sözde bir malumat verir. Tüccar malumatı bir kumaş içinde Elçin'in yardımcısına verir. 

Elçin hatun o tüccar ile buluşur. Abisini kurtarmak için tutulduğu yere gider. Bu arada Telken hatun haberi Sultan'a ulaştırır. Elçin hatun abisinin bulunduğunu sandığı yeri basar. Muhafızları geçer ama içeride sultan Melikşah ile karşılaşır

Hasan Sabbah baş daiye Gazali'nin öldüğünü ilan etmediği, gömülmediğini bunun Nizamülmülk'ün bir oyunu olabileceğini söyler.  Ama adam bir şey olmadığını düşünmektedir. Sabbah Hayyam'ı da öldürmek gerektiğini söyler ama başdai istemez. Sabbah eğer Gazali yaşıyorsa onu vuran kişinin casus olduğunu söyler

Sabbah Hayyam'ın evine giremiyorlarsa onları dışarı çıkarmayı planlar ve evi yakar. Gerçekten Gazali o evden çıkınca Sencer'in casus olduğu orta çıkar. Sabbah hemen haberi baş daiye haber verir. Hemen Sencer'i öldürmek için tertibat alırlar.

Olaydan habersiz Sencer'e Behram ertesi gün başdai ile tanışacağı, kuşak bağlanacağı söylenir. Hem yangın hem de bu haberle Sultan; hemen oğlu Tapar'ı kutsal emanetleri almak, Sencer'i kurtarmayla görevlendirir. Melikşah; Nizamülmülk'e de göz dağı verir. 

Nizamülmülk de Hayyam'ın yanan evini inceler. Yangını çıkarmış olan oku bulur. Saray erkanının kullandığı bir oktur. Hepsine ayrı ayrı işaret koydurtmuş olan Hace; demirciden yanan oku temizleyip işareti bulmasını ister. 

Tapar ve sencer'in arkadaşları Başdainin olduğu yere baskın yapar. Başdai ve Sabbah kaçar. Behram kutsal emaneti alır. Sencer tek başına peşine düşer. Tapar ve yanındakiler onu bulamaz çünkü gizli bir yerden çıkmıştır ve tüneli ateşe verdikleri için içeriden takip edemezler. Sencer Behram'dan emaneti alır ama bu kez Yorgos ve adamları etrafını sarar

Yorum Gönder

0 Yorumlar

reklam
reklam
reklam
reklam