reklam

Uyanış: Büyük Selçuklu 8. bölüm özet. Terken hatun baş hatunluk mührünü alıyor


BaşUlu hatun yıllardır görmediği oğlu melik Tapar'ın karşısındaki genç adam olduğunu görünce dayanamayıp ona "Oğlum" diye sarılır. Sonrasında oğlumu getirdiğin için mutluluktan boş bulundum gibi bir şeyler söyleyip toparlar. Melik Tapar da anne şevkati bulamadığı yılların özlemini tanımadığı bu kadın da bulduğu için etkilenmiştir

Sencer kendisine gelir ve Tapar'a emanetleri kendisinden alanın ve yaralayıp uçurumdan atanın tüccar Mihael olduğunu söyler. Tapar hemen saraya gidip durumu anlatır. Melikşah her yerde bu tüccarın soruşturulmasını ve sınırlardaki güvenliğin arttırılmasını emreder. Kimsenin emanetleri çıkarmasına izin vermeyecektir.

Turna'nın olmadığını fark eden babası kızının yardımcısını konuşturup Kınık obasına gittiğini anlayınca öfkeyle oraya gider. Bu sırada obadan birisi tüccarın alpleri öldürüp baygın Turna'yı götürmesini görüp Sencer'e haber verir. Sencer anında yataktan kalkıp kızı aramak emanetleri de bulmak için yola düşme emri verir. Tam o sırada Emir İlteber gelir. Aralarında bir sürtüşme olur. Sencer kendisini ve vazifesini söyleyip Turna'nın kaçırıldığını anlatıp arayacağını söyler

Seferiye hatun Terken'in yardımcısı Firdevs'i konuşturmak için tehdit eder. Terken; Seferiye hatunu Melikşah'a şikayet eder ama Sultan sorgunun devam etmesini ister. Terken hatun intikam almak için Seferiye hatunun mumuna insanı aklını bulandırıp delirten sıvıdan koyar. Terken çıkarken onu Gevher görür ama ne olduğunu anlayamaz. Sorgu sırasında Seferiye hatun aklı karışık laflar edince Firdevs inkar eder. Seferiye hatunu hekimlere havale ederler. 

Nizamülmülk tüccarlardan sorumlu kişiye gidip onu tehdit edip Mihael'le ilgili malumat getirmesini; nerede olduğunu bulmasını ister. O da 2 güne haber vereceğini söyler. Hace Sencer'den 2 gün beklemesini komutana ilişmemesi gerektiğini eğer bir şey yaparsa devlet işlerinin karışacağını söyler. Sencer ilk defa Hace'ye karşı çıkıp onun askeri olmadığını kendi bildiğini yapacağını söyler. Arkadaşları da ona biat edeceğine söz verir.

Melikşah İsfahan'daki isyancıları Hasan Sabbah'ın gözlemleyip anlayıp yerlerini bulup ispiyonlamasını garipser. Adamı sorgular. Sabbah'ın cevaplarına güvenir. Sabbah; Behram ile görüşüp emanetlerin Sencer'de olmadığını ama aramaya başladıklarını söyler. Eğer Sencer'i takip ederlerse emanetlere ulaşabileceklerini düşünüp plan yaparlar. Başdaiye haber vermezler

Emir Kasım ve Kuver komutanı planlarını yürürlüğe koyar. Tapar'ın sınıra doğru geldiğini görüp onu Anadolu'ya yönlendirmek için oralarda önemli bir şey taşıyan bir Bizans kafilesi gördüğünü söyler. Tapar yönünü o tarafa döndürünce bu kez de Anadolu'daki asi beylere melik'in o tarafa doğru hışımla geldiği haberini götürürler. Melikşah taraflı davranan Elçin hatuna haber vermezler

Elçin hatun beylerinin habersiz nereye gittiğini merak ederken melik Tapar'ın o tarafa geldiği haberini alır. Beylerin bu yüzden gittiğini anlayıp Melikşah'a sadece onun anlayacağı gibi bir mektupla olanları haber vermek ister

İlyeber Sultana gidip batınileri dağıttığını söyler. Kuver kalesinden gelen bir tüccarın kızını kaçırdığını Sencer'in peşinden gittiğini ama kendisine ferman verilirse Kuvel'i basmak istediğini söyler. Melikşah; emin olmadan böyle bir şey yapmamasını kızını da emanetleri de onların dört koldan aradığını söyler

Yorgos abluka yüzünden kaleye gidemez. Devriye gezen Selçuklu askerleri onları fark edince vuruşur ve askerleri öldürür. Yorgos Rodos'a kaçmayı planlamaktadır. Turna iplerini koparıp kaçmayı başarır ama karşısına çıkan bir köpekten onu Yorgos kurtarır

Sencer gece Dukas'a gidip işkenceyle konuşturup yanında götürür. Nizamülmülk onu her yerde aratmaya başlar. Nizamülmülk'e gelen elçi eğer Dukas bulunmazsa Bizans ile tüm sulh anlaşmalarının bozulacağını söyler. Dukas Sencer'i pusuya götürür ama o tedbirli olduğu için pusuya düşmez. 

Tacirmülk Elçin hatunun yolladığı pusulayı ulaktan alıp Terken hatuna verir. İçindeki yazıyı anlayamayan Terken çözene kadar pusulanın kendisinde kalmasını ister. Bu haber sultana gitmediği için Elçin hatun ondan boşuna güvercinle haber bekler. Haber gelmeyince Melik Tapar'a yardım için kendisi gitmeye karar verir. 

Melik Tapar'ın Anadolu'ya; Anadolu da ki asi beylerin ona doğru gittiği haberini alan Hasan Sabah bu bilgiyi usulünce Sultana verir. Melikşah haber daha erken kendisine gelmediği için Nizamülmülk'e kızar. Tacirmülk ve Terken hatun haberi sakladığı için endişelenir. Hace silahtara yanan okla ilgili tahkikat yapılmasını ister. Elçin'den gelen haberi kendisine vermeyen ulağı da saraydan kovar ve Tacirmülk'le konuşurken Baş hatun ünvanını alan Terken hatun karşısına dikilir. 

Anadolu'dan gelen haberi kendisinden önce Sultan'a verdiğini duyan Baş Dai Hasan Sabbah ve Behram'a kızar. Onu akreplikle suçlar ve adamları etraflarını sarar

Sencer kendisine kurulan tuzaktan kurtulup saldırganlardan birini konuşturur. Peşinde olduğu kişinin adının Mihael değil Yorgos olduğunu ve Turna'yla emanetleri Rodos'a götüreceğini öğrenir. Sencer ve arkadaşları hemen oraya gider. Yapılan cenk sırasında Yorgos emanetleri alırken Turna'yı bırakmak zorunda kalır. Batınilerden onları şehirden beri takip eden grup önce Dukas'ı ardından Sencer'i vuracakken yanlışlıkla Turna'yı vurur. 

Sultan Melikşah oğluna kurulan pusuyu öğrenince dört nala oraya ulaşmak için uğraşırken asi beyler Tapar'ın önüne çıkıp etrafını sarar. Obalarını kuşatmaya geldiğini sandıkları melike saldırırlarken Elçin hatun gelir O konuşmaya çalışırken yüzleri kapalı Andreas'ın adamları da gelir. Yorum Gönder

0 Yorumlar

reklam
reklam
reklam
reklam