reklam

Uyanış: Büyük Selçuklu 10. bölüm özet. Sencer emanetleri getiriyor ama tutuklanıyor


Sencer Kuvel kalesindeki ölüm kıskacından kurtulup dışarıya çıkar. Dışarıya çıkan Yorgos Batınilerle burun buruna gelir ama onu konstantiniye'den gelen askerler kurtarır. Sencer durumu anlayıp onların peşine düşer. Durumu öğrenen Melikşah'ın sınır askerleri gelip Sencer ve arkadaşlarını kestirme olduğunu söyledikleri bir yola götürür ama onlar da Batınilerden çıkar. Sencer onların hain olduğunu anlayıp konuşturup öldürüp diğer tarafa doğru at sürer. 

Komutan Andreas kalesine böyle rahatça girilip adamlarını öldürüp rahatça çıkıldığı için etrafındakilere kızar. Kalesinin Yorgos'un çıktığı noktasında Batıniler olduğunu anlayınca haberi yollayıp emanetleri çıkarıp ardından Yorgos'u esir almak istediklerini anlar. Ancak Andreas Yorgos'u ve emanetleri Anadolu'dan sağ çıkarması için Kasım'la buluşması için bir hana yollamıştır

Elçin hatun yakaladığı casusu Melikşah'ın huzuruna çıkarır. Casusu konuşturan Sultan onun ağzından Emir Kasım'ın adını alınca öfkelenip derhal kellesinin alınmasını emreder. Elçin hatunda Sultan'la arasını düzelttiği için tekrar atasından kalan zikkiri Melikşah'a hediye eder. Adam kabul edip parmağına takar ve kadını yemeğe davet eder

Nizamülmülk evi yakan okun ucuna damgayı basan ustaların izini bulmuştur. Adamlarıyla oraya gittiğinde ustaların hepsinin gece civa zehirlenmesinden öldüğünü öğrenir. Kendisinden bir adım öndeki bir gölgeyle satranç oynadığını anlar

Terken hatun içine düşen kurtla Tacilmülk'ten Başulu'nun ölüp ölmediğini, tahta bir varis daha doğurup doğurmadığını araştırmasını ister

Tapar; sencer'e yardım etmek için Anadolu'ya gitmek ister ama babası gerek olmadığını; Sencer'e güvendiğini onun bunu halledebileceğini söyler. Tapar kendisini gösterme fırsatından olduğu üstelik Sencer'e bu kadar güvendiği için üzülüp hırslanır. Karısı Gevher hatun da üzerine gelir. Aynı zamanda Tapar'a Kasım'dan boşalan Anadolu tahtına geçmek için hamle yapması aklını verir. Ancak Melikşah Anadolu'nun hükümdarlığını başka birine verir

Elçin hatun'a Kutalmışoğullarının hala Anadolu da olmasını istemediğini söyleyen Melikşah; kadına sarayda kalmasını emreder. Hace; Elçin hatuna ondan gelen haberin Seferiye hatunun evrakları arasına karışması meselesini anlatır. Kadın hemen olayı kafasında çözer. Onları gören Terken ve Tacilmülk hemen yeni bir cephe oluşturulduğunu anlar. Terken sarayda kalacaksa Elçin hatunun kendisine biat etmesini ister. Sultanın fermanı olduğunu bilen Elçin; Terken'in elini öper

Turna endişeyle sevdiği adamın yolunu gözlemektedir. 

Sencer; Yorgos ve Kasım handan ayrıldıktan sonra ancak oraya gelir. Hemen arkasından Kasım'ın kellesini almak için gelen Emir Bozan ve askerleri gelir. İki tarafın beraber aynı yöne gittiğini anlayan Sencer ve Emir beraber yola düşer. Batıniler Yorgos ve Kasım'ın önünü kesmişken Sencer ve Emir Bozan askerleriyle gelir. Kasım'ın adamları Selçuklu tarafına geçse de Batıniler karşı savaşır

Emanetleri götürmek üzere olan Yorgos'a yetişen Sencer onu öldürüp emanetleri alır. Kasım da hainliğinin cezasını çekip ölür. Vuruşmada ağır bir yara alan Aslantaş'ı iyileşmesi için Çelemzar dolayısıyla İlteber'e götürmeleri gerekir

Gevher ;Seferiye hatunun odasında uyuyakalınca hastalandığını fark eder. Önce Seferiye hatunun sonra yardımcısının ardından da kendisinin hastalanması ile odada bir şey olduğunu anlar. Kandillerden birindeki kokuyu far eder ama bayılır. Tapar'a şüphesinden bahseder; melik hemen odadaki kandilleri toplatıp incelemek ister ama Telken çoktan kandili almıştır. Gevher'in gebe olduğu bayılınca ortaya çıkar. Kadının bu yüzden bayıldığı düşünülür

Hasan Sabbah emanetleri kaybedince ayaklarına bağ olacağını düşündükleri Sencer'in ipini çekmek için bir adamına Şahbendar Dukas'ın evine gidip karısını öldürmesini emreder. Çözülmeyen ölümden sonra karısı da öldürülünce Bizans elçisi halkın tedirginliğini anlatır. Annesi de Turna da Sencer'e saraya gitmemesi için yalvarır ama Sencer emanetleri götüreceğini ve iftiralara karşı başı dik duracağını söyler

Terken hatun Tacilmilk'ten öğrendiği Sencer meselesi üzerine giderek Hace'nin itibarını sarsmayı planlar. Sencer'in suçlu çıkmasını böylece Hace'nin ve onun devlet içine yerleştirdiği hususi yiğitleri yok etmeyi düşünür. Sencer emanetleri getirir ama tahkikat yapılması için tutuklanır

Yorum Gönder

0 Yorumlar

reklam
reklam
reklam
reklam