reklam

Uyanış: Büyük Selçuklu 13.bölüm özet. Sencer Melikşah'ın buyruklarını dinlemiyor


Batınilerin saldırısı sayesinde Aslantaş kaçar. Melik Tapar peşine düşer. Sencer arkadaşını bulup kaçırır. Tapar'ın karşısına dikilip Aslantaş'ın zihninin zehşrlendiğini bu haldeyken hüküm verilemeyeceğini, baş daiyle ilgili malumat almak istediğini söyler. İki kardeş Aslantaş için kavga eder. 

Aslantaş'ın yaraladığı Nizamülmülk hemen saraya yetiştirilir. Durumu iyi değildir. saray hekimleri saatlerce uğraşır. Atabeyi de olan Hace'nin durumu Melikşah'ı çok üzer. Aslantaş'ı Sencer'in kaçırdığını öğrenip hususi yiğidine ferman yollar. Eğer haini getirmezse kendisinin de hain sayılacağını yazar ama Sencer yine de Aslantaş'ı vermez.

Şelemzar da çelik, hububat depolarında olan patlamada esnafın ahalinin de zararı olur. Devletin çelik deposu da gitmiştir. Melikşah gerekli tedbirleri almadığı, alamadığı için İlteber'den emirlik mührünü alır. Eğer hatalarını telafi ederse mührü geri vereceğini aksi halde başını da alacağını söyler.  

Melikşah dört bir yandan devleti çeviren olaylar larşısında Hace'sinin de etkisiz olmasıyla yanına güçlü birini almak ister. Terken hatun Tacirmülk'ü tavsiye etse de o büyük oğlu BerkeRuk'u saraya çağırmayı düşünür. Bu durum Terken hatunu telaşlandırır

Tapar olanları babasına anlaırken Sencer ile teke tek kavga ettiğinden bahsetmez. Patlayıcıların ilk çıkış noktası olan Kuver'den tahkikata başlamaya karar verir

Gevher ve Elçin hatun ise kandil meselesinde kendilerine yardım edeceğini düşündükleri Hace'nin yaralanmasıyla bu kez adam için endişelenmeye başlarlar. sarayda güç elde etmek için Hace'yi etkisiz bırakılmaya çalışılacağını öngörüp Turna hatundan sarayda kalıp Hace'nin refakatçisi olmasını isterler

Aslantaş'ın annesi oğlu için endişelidir. Sabbah'a oğlu için hesap sorunca adam tarafından kırbaçlanarak cezalandırılır. Sencer Aslantaş'ı kendisini de kurtaran dervişin ocağına götürür. Adam yaptığı tekbirler ve ibadetlerle Aslantaş'ın kendine gelmesine vesile olur. Yıllar önce annesi ve kardeşini kaçıranın yani Behram'ın yüzünü o an hatırlar. 

Yolda karşılaştıkları kale askerlerini ortaya çıkan Faysal ismindeki kişi Sabbah'ın oğlu gibi yetiştirdiği bir yiğittir. Şelemzar'ı düzeltmesinde İlteber'e yardım edecek sonra da ona olan borcuna karşılık emirden yer isteyecektir. Faysal tüccar olarak İlteber'le konuşup paralarını ister. Üstelik borç senetlerini Fatımi halifesine vermiştir. Borçları karşılığında madenlerden pay ve Batınilerden alınan yeri ister. 

Terken tam divanı toplayıp Hace'nin yerine birini seçilmesine karar veriyorken içeri giren Turna; hastanın kendisine geldiğini ve iyileşmeye başladığını söyler. Terken Elçin ve Turna'yla konuşurken şüphelenip Seferiye hatunun odasındaki kandile bakar. Zehrin azaldığını fark edip olanları anlar. Hace'yi onlar üzerinden zehirlemeye karar verir. 

Tapar bir kale askerini konuşturup patlayıcılar konusunda Andreas'ın dahli olduğunu öğrenir. Melikşah Sabbah'a buyruk verir. Bizans kralına Kuver komutanı Andreas'ın kellesini kendisine vermesini yoksa kendisinin alacağını söyler. Ancak Andreas onun yerine gelebilecek kişiyle anlaşamayabileceğini hesaplayarak emri 2 gün beklenirken Andreas'a da durumu haber verir. 

Tacilmülk askerlerle Kınık obasına gider. Başulu anayı ellerini bağlayıp götürmek ister. Kadın direnince ona tokat atar. Obanın başı Korkut'u da bağlayıp saraya götürürken olanları duyan Sencer gelip tutuklananları kurtarıp Tacirmülk'ü döver hatta anasına vuran kolunu kırar. Saraya dönen Tacirmülk olayı çarpıtıp anlatır. Hiddetlenen sultan kendisi Sencer'i yakalamak için yola çıkarken hususi yiğitlerin tüm faaliyetlerini durdurtur

Andreas kendisine gelen haberle kralı başını almadan kendisi Melikşah'ı öldürmeye karar verir. Melikşah Sencer için saraydan çıkınca Andreas peşinden gider. 

Aslantaş Sencer'e hatırladığı kadarıyla Batınilerin yerini tarif eder. Onlar da Aslantaş'ın annesini kurtarıp ondan baş daiyle ilgili bilgi almak için yola çıkar. Sencer oraya yaklaşırken anne de tutulduğu yerden kaçar. Sabbah ve adamları onu aramaya başlar. O sırada Sencer'le karşılaşır. Çarpışırlar. Sabbah kaçarken Sencer peşinden giderken Melikşah'la karşılaşır. Sorular sorarken Sencer'in ettiği lafa kızan Melikşah ona tokat atar. 

Terken Hace'nin ölmeyip hareket edemeyeceği bir zehir alır. Turna'nın Hace için hazırladığı karışıma döktürtür. Turna Hace'ye bir kaşık karışımdan yedirdiğinde adam fenalaşır. Şoka giren Turna içeriye giren Elçin ve Terken'e "Kendi elimle zehirledim" der


Yorum Gönder

0 Yorumlar

reklam
reklam
reklam
reklam