reklam

Uyanış: Büyük Selçuklu 16. Bölüm özet. Markus Başulu anayı yaralıyor


Melikşah; Elçin ve Terken'i dinler. Düğümün Firdevs'te çözüleceğini anlayıp onu getirmelerini söyler. Firdevs odasında kendisini asmıştır. Bütün suçlarını üzerine aldığı bir mektup yazmıştır. Terken'in üzerindeki suçlama düşse de olay karışıktır. Daha tatkikat yaptıracaktır. Bir mektupla konuyu kapatmayacaktır. Baş hatunluk vazifesinden azleder. Terken yerine birisini çağırdığını söyler

Elçin hatunla Terken arasındaki sürtüşmenin sarayı gereceğini bildiği için kadını obasına yollar. Ancak bu sürgün değildir. Haçlılara karşı obaları birlik içinde tutmasını emreder. Elçin yola çıkar ancak yolda Markus'un adamları tarafından saldırıya uğrar. Onu bir Selçuklu hatunu kurtarır. Onun Berkeruk'un anası Zübeyde hatun olduğunu öğrenirler

Sencer dere kıyısında deri torbayı alıp balıkçıyı öldüren Sabbah'ı yakalamıştır. Adamın anlattıklarına inanmaz. Onu saraya götürürken Markus onlara saldırır. Sabbah özellikle eşkiyalar duysun da çalsın diye "Kitap mühim. Onu muhafaza edin. Selçuklu devleti için önemli" falan der. Markus geçen bölüm altınları çaldığı gibi kitabı da çalar. 

Tapar ve adamları yetişince Markus geri çekilir. Kitap kardeşim dediği Eyner'dedir. Melikşah'ı yaralayan adamın peşinden Sencer koşturur. Eyner'i öldürüp kitabı alır. Markus da geride kalan Eyner için arama ekibi yollar. Vaftiz kardeşinin ölümü üzerine Markus intikam yeminleri eder. 

Sencer iki arkadaşını Sabbah'ın yanına verip saraya gitmelerini, olanları anlatmalarını ve baş elçiyi Hace'ye teslim etmelerini söyler. Sabbah'ı huzura çağıran Melikşah adamı sorgular ve tam öldürecekken Hace araya girip söyledikleriyle adamı kurtarır. Melikşah kitap çözümlenene kadar Sabbah'a saraydan çıkma yasağı koyar. Hace'nin bu tavrından şüphelenen Sabbah'ı Nizamülmülk sebepler gösterip sakinleştirir. Sabbah Hace'nin zehirlendikten sonra kendisini yanına çekmeye çalıştığını zanneder

Tacülmülk Terken hatuna Firdevs'i zorlayıp mektubu kendisinin yazdırdığını sonra da boynunu kırıp öldürüp astığını söyler

Zübeyde hatun saraya gelir. Melikşah'a yakınlaşma sinyali verir ama o sadece sarayla ilgilenmesini ister. Daha sonra Zübeyde hatun mührü Terken'den alır ve hatunları toplayıp el öptürür. Her hatunun kılıç talimi yapmasını, zanaatle uğraşıp hayır işi yapmasını buyurur. Gevher bu laflara kızıp Tapar'ın üzerine gider. Onu bir şey yapamamakla suçlar

Melikşah sencer'den akşam yemeğe kalmasını ister. Ona annesi babasıyla ilgili sorular sorar. Tapar da oradadır ve Sencer'in anasının isminin Başulu olduğunu söyleyince Melikşah afallar. Sencer'in söylediği bir söz de dikkatini çeker. Ona kendi elleriyle yaptığı bir kurt postunu hediye eder. Başulu ana o postu zamanında bebekken onun için yaptığını söyler

Faysal'a İlteber'in kızı Turna'yla evlenmesi buyruğunu gönderir. Hem dava için adım hem de Sencer'e ceza için Sabbah bunu düşünür. Faysal İlteber'e gidip verdiği topraklara kızacak devletin gazabından kurtulmak için aralarında akrabalık tahsis etmeleri gerektiğini söyleyip kızını ister. İlteber düşünür ve kabul edip durumu Turna'ya söyler. Kız istemediğinde onu dövüp odasına kapatır

Zübeyde akşam Melikşah'ın yarası için merhem yapıp odasına gider. Onunla ilgilenir. Terken'e de kendisi buyruk vermeden Melikşah'a gitmemesini emreder. O gün Başulu'nun adını duyup rahatsız olan Melikşah Terken'i odasına istemez

Melikşah; annesinin sıhhati için onu bir yere tedaviye gitmesini planlar. Seferiye hatun giderken Tapar'ın Kınık obasına düğün için emanet götüreceğini duyup onunla gitmek ister. Melikşah uygun görünce yola çıkarlar. Seferiye hatun Başulu'yu tanır. Sencer'in torunu olduğunu anlar ama Tapar söylediklerine inanmaz. Çadırda iki kadın konuşup helalleşirler

Kınık obasında düğün toyu vardır. Batınilerden yaşlı bir kadın yorgun hasta kılığında obaya sızar. Sencer obadan ayrıldığında Behram üzerinden Markus'a haber yollayacaktır. Markus ve adamlarına Sencer'in obadan çıktığını ama anasının toy kafilesiyle yola çıktığını haber verirler. 

Aslantaş kadının obadan apar topar çıkmasını fark eder.  O toy kafilesine giderken Toygar'a Sencer'in peşinden gitmesini söyler. Aslantaş kafileye yetiştiğinde Markus çoktan kafileye saldırmıştır. Toygar'dan konuyu duyan Sencer de oraya doğru hareket eder. Ancak Markus Korkut ata, Aslantaş da dahil Başulu'yu da yaralar. Aslantaş sağdır. Korkut bey ölür. Oraya gelen Tapar ve Sencer başulu'nun hareketsiz bedeniyle karşılaşır 

Batınilerin kitabı şifrelidir. Hace'nin emriyle Gazali ve biri gece gündüz çözmeye uğraşmakta; Sabbah da kapının önünde turlamakta bir şeyler duyup yapmayı planlamaktadır. Hace ve çözmeye çalışanlar kapıdan çıkıp birinin kitabı çözmek için yola çıktığını söyler. Sabbah bu konuşmayı duyup o kişi gelmeden odaya girmeyi ve kitabı almayı planlar. Sabbah; Hace'nin odasına gizli kapıdan girip kitabı alırken balkondan Nizamülmülk'ün sesi gelir. Bu bir tuzaktır

Yorum Gönder

0 Yorumlar

reklam
reklam
reklam
reklam